Pobaw się w pisarza!

Wybierz jedną – lub kilka! – z poniższych ilustracji i napisz do nich własne opowiadanie lub wiersz